TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

1. Kaikkia www.mysnack.ee-sivulla vierailun ja ostosten tekemisen yhteydessä ilmi tulleita asiakkaan henkilötietoja käsitellään luottamuksellisena tietona. Premium Brands OÜ ei saa julkaista asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille. Yritys käyttää asiakkaan henkilötietoja tilattujen tuotteiden lähettämiseen asiakkaalle tai tilaukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista yrityksen tietokannasta.

1.1. Premium Brands OÜ ei vastaa tilattujen tuotteiden epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista eikä toimitusviivästyksestä, jos se johtuu seikoista, joihin Premium Brands OÜ ei voinut vaikuttaa ja/tai joka johtuu siitä riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majore).

1.2. Premium Brands OÜ ei hyvitä moraalista vahinkoa, jota näiden ehtojen puitteissa tapahtuva toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.

1.3. Premium Brands OÜ ei hyvitä asiakkaalle toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muuttamisen seurauksena ilmenneitä käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia.

1.4. Osapuolet ratkaisevat näiden ehtojen täyttämisestä aiheutuvat erimielisyydet ja kiistat ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos myyntisopimuksesta aiheutuvia riitoja ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, asiakkaalla ja/tai Premium Brands OÜ:llä on oikeus kääntyä vastaavan viraston ja/tai tuomioistuimen puoleen suojellakseen oikeuksiaan.

 

2. ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMINEN

2.1 Premium Brands OÜ käsittelee asiakkaan esittämiä henkilötietoja Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2.2 Asiakkaan henkilötietojen vastaava käsittelijä on Premium Brands OÜ, rekisteritunnus 12472885, osoite Rävala pst 19-70, 10143 Tallinna, Harjumaa, Viro.

2.3 Käsiteltäviä henkilötietoja ovat tiedot, joita asiakkaalta kysytään tilin rekisteröimisen ja/tai tilauksen laatimisen yhteydessä.

2.4 Premium Brands OÜ:n käsittelemiä henkilötietoja ovat:

2.4.1 Asiakkaan etu- ja sukunimi, käyttäjänimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, käyttäjän kieli jne.);

2.4.2 Yrityksen tiedot (nimi, osoite, rekisteritunnus jne.);

2.4.3 Tilaushistoria ja -tiedot;

2.4.4 Käytettäviä palveluita, asiakastyytyväisyyttä ja valituksia koskevat tiedot;

2.5 Kaikki asiakkaan ilmoittamat ja tilauksen toteuttamiseen tarvittavat lisätiedot (paitsi arkaluonteiset henkilötiedot), eli Premium Brands OÜ:llä on oikeus tallentaa kaikkien viestintävälineiden (esim. puhelin ja tietokoneverkko) välityksellä annetut asiakkaan pyynnöt taatakseen tilauksiin liittyvät tarvittavat toimet (toimitusosoite, tilauksen vastaanottajan asiakastiedot jne.)

2.6 Asiakkaan ilmoittamien henkilötietojen lisäksi Premium Brands OÜ:llä on oikeus tarkistaa ja tarvittaessa täydentää asiakkaan henkilötietoja julkisista lähteistä ja muista laillisista lähteistä saatavilla tiedoilla.

2.7 Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn päätarkoituksia ovat:

2.7.1 Tilausten vastaanottaminen (mm. tilaukseen liittyvien tietojen välittäminen);

2.7.2 Asiakkaan suhteen otettujen velvollisuuksien täyttäminen tuotteiden välittämisen ja palvelujen tarjoamisen osalta;

2.7.3 Tuotteiden toimitus;

2.7.4 Asiakkaan kanssa kommunikointi ja tuotteita sekä palveluita koskevien tarjousten välittäminen asiakkaalle;

2.7.5 Asiakkaan maksuvelvollisuuksien täyttämisen varmistaminen;

2.7.6 Asiakastietokantojen hallinnointi ja analysointi palveluiden ja tuotteiden saatavuuden sekä laadun parantamiseksi ja henkilökohtaisten tarjousten tekemiseksi asiakkaalle;

2.7.7 Asiakastyytyväisyyskyselyjen suorittaminen.

2.8 Jos asiakas on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa Premium Brands OÜ:n uutiskirjeitä ja/tai henkilökohtaisia tarjouksia, asiakkaalla on milloin tahansa oikeus luopua niistä lähettämällä vastaava sähköpostiviesti osoitteeseen info@premiumbrands.ee.

2.9 Mainoksina ja tarjouksina ei pidetä niitä ilmoituksia, jotka liittyvät sopimuksen täyttämiseen (esim. sopimuksesta aiheutuvan velvollisuuden täyttämismuistutus).

2.10 Premium Brands OÜ ei välitä asiakkaan henkilötietoja kolmansille henkilöille, paitsi:

2.10.1 Laissa säädetyissä tapauksissa;

2.10.2. Kuljetuspalvelua tarjoaville yrityksille siinä määrin kuin on tarpeen tuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle;

2.10.3. Maksuratkaisuja tarjoaville yrityksille siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen maksamiseksi;

2.10.4. Velanperintäpalveluiden tarjoajat ja maksuhäiriörekisterit.
Kohdassa 2.10.2. ja 2.10.3. säädetyissä tapauksissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään tilauksen täyttämistarkoituksessa ja valtuutetut työntekijät takaavat saman henkilötietosuojan kuin Premium Brands OÜ.

2.11 Premium Brands OÜ:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain tallentaa automaattisesti asiakkaan käyttämään laitteeseen.

2.12 Käytämme seuraavia evästeitä:

2.12.1 Istuntokohtaiset evästeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden käyttö;

2.12.2 Pysyvät evästeet, joiden tarkoituksena on muistaa asiakkaan valinnat Premium Brands OÜ:n verkkosivuilla;

2.12.3 Ensimmäisen ja/tai kolmannen osapuolen evästeet, joiden tarkoituksena on näyttää asiakkaalle asianmukaisia mainoksia sekä tarjouksia ja parantaa asiakkaan verkkosivun käyttökokemusta.

2.12.4 Kolmannen osapuolen analyysievästeet, joiden tarkoituksena on markkinointiviestinnän optimointi.

2.13 Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallentamisesta tietokoneelle. Näin halutessaan asiakkaan on muutettava verkkoselaimensa asetuksia.

2.14 Jos käyttäjä estää evästeet, hänen on huomioitava, että kaikki verkkosivun toiminnot eivät välttämättä ole enää saatavilla.

2.15 Premium Brands OÜ soveltaa kaikkia varotoimia (sekä tekniset että fyysiset menetelmät) asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi. Ainoastaan valtuutetut henkilöt pääsevät muuttamaan ja käsittelemään tietoja.

2.16 Jokaisen käyttötilin omistaja vastaa itse tilinsä tietojen turvallisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Premium Brands OÜ ei vastaa siitä, jos käyttäjätilin tiedot päätyvät tilin omistajan kautta kolmansille henkilöille. Premium Brands OÜ:n asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa välittömästi, jos tilauksen esittämisestä vastaava ja/tai valtuutettu henkilö muuttuu.

2.17 Ryhtymällä käyttämään Premium Brands OÜ:n verkkosivuja tai luomalla käyttäjätilin asiakas on tutustunut ja hyväksynyt nämä periaatteet ja ehdot. Yrityksellä on oikeus muuttaa tarvittaessa tietosuojakäytännön yleisehtoja ilmoittamalla siitä kaikille käyttäjätilin omaaville asiakkaille.

2.18 Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja vaatia niiden korjaamista tai poistamista, paitsi silloin, jos laki säätää toisin. Tätä varten on kirjoitettava Premium Brands OÜ:n tietosuojavastaavalle Ellyt Talvelle, ellyt@premiumbrands.ee. Asiakkaan tiedusteluihin vastataan 30 kalenteripäivän kuluessa.

2.19 Rekisterinpitäjä siirtää maksusuorituksiin tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.